Kategorie

ENNS

Opis wg DKV

Rzeka górska i wędrowna
Ujście do Dunaju

Rzeka Enns jest rzeką o nadzwyczajnie zmieniającym się krajobrazie i charakterze rzeki. W swoim górnym biegu przepływa przez stosunkowo szerokie doliny górnego Enns, który graniczy na północy z Dachsteinem i Grimming, na południu z rzędem szczytów niskiego Tauren. Na tym obszarze jest Enns na początku stosunkowo łatwą technicznie WW, następnie na odcinku od 80 km staje się rzeką turystyczną. Poniżej Admont płynie Enns w wąskich dolinach Gesaeuses, stworzonych w Alpach Ennstaler. Charakter „wąwozowy”tego odcinka rzeki jest niestety zatracony poniżej Hiekflau przez łańcuch jezior zaporowych. Odcinek Gesause ma trudną dzika wodę,a spłynięcie odcinka poniżej mostu Kummer powinno być przeznaczone tylko dla dobrych kajakarzy. Odcinek poniżej Hielflau jest klasycznym odcinkiem WW Austrii; liczne budowle elektrowni wodnych na tym obszarze prowadzą do tego, że płynięcie pełnych odcinków rzadko jest możliwe.

Trudność : Km  2,7 – 15      WW II-III
Km   15 – 32      WW I – II
Km   32 – 40      WW III – II
Km   40 – 119     WW I
Km 119 – 120     WW VI
Km 120 – 129     WW II – III (IV)
Km 129 – 136     WW IV – VI
Km 136 – 252     WW I, liczne duże spiętrzenia i budowle.
Spływalność:

Górny bieg (do Radstadt) początek roku wiosna, po odwilży i też później, od Radstast przeważnie cały rok.
Odcinek Kummerbruecken: kiedy elektrownia Gstatterboden wypuszcza wodę 60m3/sec., w czasie od maja do 15 października jest codziennie od 10 godziny do zachodu słońca spuszczana końcówka wody od 10-15 m3/sec, w pozostałym czasie sucho; dla mocniejszego spustu wody z jeziora zaporowego konieczne spuszczenie wody przez elektrownie Hielflau telefon 00 43/36/34/282, wysoki stan wody 20 m3/sec.

Wodowskaz:

Most Admont (miarodajny dla spływu odcinka Gesaeusee), niski stan 45 cm, wysoki stan wody 60 cm.
Most Gstatterboden, 126 km, (miarodajny dla odcinka Gstatterboden)

Drogi: Droga zawsze biegnie w dolinie obok rzeki.Jednak miejscami,szczególnie na odcinkach wąwozów jest odległa.
0,0 km

źródło Pleissibach w Tauernalm.

2,7 km

przy odpowiednim stanie wody możliwe płynięcie Ennsą z potoku Pleiss, początek przy moście przy autostradzie.

4,1 km

Viehgatter, potem odcinek Busch.

5,1 km

spadek, spływalny.

5,6 km

połączenie strumieni , od tego miejsca nazwa rzeki Enns .

5,9 km

Flachau – Winkel,kolej kabinowa .

6,5 km

most drogowy.

7,7 km

mosty pod autostradą.

9,3 km

stopień na środku spływalny, ostrożnie, z lewej i prawej elementy stalowe w wodzie.

9,7 km

most drogowy.

11,7 km

Flachau , jaz, krótko potem skalne rumowisko, spływalne. .

13,9 km

Flachau , koniec miejscowości .

15,0 km

Reitdort ,most drogowy ,krótko potem jaz, ewentualnie spływalny.

16,0 km

most pod autostradą

22,0 km

Radstadt , po prawej dopływa Taurach Nord.Na pozostałym odcinku do Madlingpass brak istotnych trudności, WW I. Enns jest tutaj regulowana

32,0 km

Mandlingpass ( nie jest to przełęcz w znaczeniu geograficznym). W następnym odcinku do Schladminig zwiększenie trudności WW II – III

34,0 km

ujście z prawej strony Forstaubach.

34,5 km

Pichl, nowy kamping, z pomostami dla łodzi.

40,0 km

Schladming kilka mostów, po lewej przy promenadzie nadbrzeżnej korzystne miejsce wysiadania. W lewym zakręcie za długą nadbrzeżna promenadą następuje ok. 2m wysoki stopień z bloków skalnych, przy wysokiej wodzie niebezpieczny. Dalej aż do Admont żadnych szczególnych trudności.

110,0 km

Admont, most na drodze nr 112, z lewej kamping, wodowskaz.

119,0 km

most do Weng, potem Gesaueseingang, w porę w prawo skręcić. Gesaeuseeingang od 119 do 120 jest bardzo ciężką WW. Odcinek był wcześniej sklasyfikowany jako w pełni nie spływalny, jednakże w ostatnim czasie wielokrotnie spływany. Ewentualne spływanie najlepsze w czasie jesiennego niskiego stanu wody. Miarodajny wodowskaz jest w Gstatterboden na 126 km, stan niski wody przy 230 cm WW IV, średni stan wody przy 260 cm WW V, wysoki stan wody przy 290 cm WW VI. Gesauseeingang opisywany jest jako pomnik natury, planowana elektrownia wodna może właśnie dlatego nie być zbudowana. Największe trudności mamy przez około 400m aż do charakterystycznego pamiątkowego krzyża.Od tego momentu mamy tylko trudną wodę do WW IV.

120,0 km

Most kolejowy, następnie odcinek Gstatterboden. Jego zasadniczą trudnością jest mocny spadek wody . Przy jesiennym niskim stanie wody (wodowskaz Gstatterboden-most 230 cm) jest to beztroska turystyczna woda. Przy wysokim stanie wody na wiosnę (wodowskaz powyżej 330 cm) jest tutaj Enns bardzo ciężką wodą, porównywalną z wąwozem Imster , do WW IV. Możliwość rozpoczęcia przy moście lub powyżej. Za mostem rzeka rozdziela się na dwa ramiona przy czym prawe z powodu niebezpiecznego syfonu lepiej omijać.

120,5 km

zwykle tutaj dwa ramiona zlewają się w jedno, miejsce jest osiągalne z drogi.

123,0 km

z prawej ujście Johnsbach.

126,0 km

most w Gstatterboden, wodowskaz.

128,0 km

początek małego jeziora zaporowego, kierować się w lewo, przy ujściu strumienia (plac parkingowy) albo na koniec jeziora..

129,0 km

tama,jaz, niespływlna, tutaj można uzyskać informacje o spuście wody na dalszy odcinek rzeki.

129,5 km

most Kummer , możliwość rozpoczęcia spływu na następne odcinki. Trudności przy niskim stanie wody – (minimalny obowiązkowy spust wody) WW IV, jednakże potem niebezpiecznie, z powodu licznych syfonów. Drugi syfon jest z wody mało rozpoznawalny, były tutaj już przypadki śmiertelne. Jeżeli nie zna się tego odcinka powinno się spływać tylko z osobami dobrze znającymi to miejsce. Przy wysokim stanie wody zwiększenie stopnia trudności do WW VI, Potem odcinek jest już w małym stopniu niebezpieczny.

130,1 km

kolejne miejsce do rozpoczęcia spływu rzeką Enns. Można przekroczyć w odpowiednim miejscu linię kolejową idąc od szosy i rozpocząć na prawym brzegu przy olbrzymich kamieniach. Miejsce osiągamy schodząc na ukos w lewo i dość stromo w dół po kamieniach .

132,0 km

Most w Hartelsgraben, 100 m po moście bardzo trudne i niebezpieczne stopnie WW V. Przybić przed mostem z lewej a poniżej stopni w odpowiednim miejscu ponownie zacząć spływ. Po stopniach też mocne blokowania z ciężkim przepłynięciem, trudności stopniowo zmniejszają się WW IV – III. Aż do najbliższego mostu trudności tylko do WW II-III.

134,0 km

most Scheiben.

136,0 km

Hielflau, przy niskim stanie wody zachować ostrożność ze względu na wystające elementy. Dalszy spływ z Enns z powodu następujących potem licznych elektrowni z długimi jeziorami zaporowymi i uciążliwymi przenoskami nie jest zalecany. Wskazane jest zakończenie płynięcia Enns w Hieflau

Mój komentarz: Odcinek od 130 do 134 k m (most Scheiben )

Odcinek ten płynęliśmy pod koniec czerwca 1999. Dojście do rzeki od zatoczki dla samochodów przed tunelem( po lewej w stronę Hieflau) najpierw przez linie kolejową , potem dość stromo ale niezbyt uciążliwie do rzeki .

Krajobraz nieco księżycowy ,olbrzymie rumowiska skalne i niewiele roślinności, ale rzeka piękna.

Ruszyliśmy około godziny 13.Początkowo wody było mało – minimalny przepływ z elektrowni i niezbyt trudno ,ale po około 30 min zaczęto spuszczać wodę z zapory i zaczęło się ciekawe płyniecie,z licznymi miejscami zabawowymi.

Najtrudniejsze przejście około 200 m za mostem Hartelsgraben należy koniecznie obejrzeć wcześniej. Dość dobry widok i dojście z parkingu po prawej stronie drogi za mostem w kierunku Hieflau. Przybić można bez trudu po lewej przy moście.

Olbrzymi głaz w środku nurtu najlepiej opłynąć z lewej a za spadkiem przejść szybko na prawo aby uniknąć wtłoczenia pod skałę gdzie prowadzi główny nurt. Przy dużej wodzie otwiera się także przejście po prawej.
Odpowiednie napłyniecie nie jest wcale łatwe, a nurt bardzo szybko obraca i wywraca kajak.

Dalej jest już łatwiej nie tak wąsko ale spadki i wysokie fale wymagają uwagi. Kończymy po prawej za następnym mostem na rzece Odcinek godny polecenia ale bardzo wymagający , konieczne założenie asekuracji.

Warty obejrzenia jest Gesaeuseeingang Widokowo przepiękny – szczególnie przy wysokiej wodzie i ekstremalnie trudny .Widać go z szosy po prawej jadąc w kierunku Admont. Można zaparkować i zwiedzić.Więcej fotek z tego odcinka można znaleźć na www.kajak.at a także na www.soulboater.com Na tych stronach znajdziemy tez opisy i zdjęcia odcinka poniżej mostu Kummer