Kategorie

GAIL

Gail to jedna z najpiękniejszych rzek Austrii jaka pływaliśmy. Technicznie interesująca i wymagająca szczególnie w górnym odcinku.Niestety dobra woda jest tylko na wiosnę , najpóźniej do wczesnego lata.

Opis wg DKV)

Rzeka górska
Ujście do Drau (Drawy).

Dolina Gail o długości 120 km, rozciągająca się na samym południu Austrii w pobliżu granicy z Włochami jest krajobrazowa jedną z najpiękniejszych spływalnych dolin Karyntii. Otaczające ją Alpy Gailtaler, Dolomity Lienzu i Alpy Karynckie posiadają szczyty do 2600 m.n.p.m. Z kajaka niewiele z tych gór widać, jako że szczególnie w górnym biegu ( powyżej Kotschach – Mauthen) ta dzika i piękna widokowo rzeka, płynie w romantyczno skalistym wąwozie z dala od drogi. Górny bieg Gail jest technicznie bardzo interesujący, z silnymi spadkami, częstymi zablokowaniami i ostrymi cofkami. Należy stale liczyć się z możliwością spotkania dryfujących czy przegradzających koryto rzeki kłód drewna. Po opadach deszczu Gail przybiera szybko a trudności znacznie wzrastają. Przy wysokiej wodzie(ponad 100cm w Maria Luggau) rzeka staje się niebezpieczna.

Trudność :
Km 14-30 Untertillach – Birnbaum/Nostra WW III-IV
Km 30-44 Birnbaum/Nostra – zapora przed Kotschach WW II-III
Km 45-122 Kotschach – ujście do Drau WW II-I (WW III+)
Spływalność:

Górny odcinek do lipca, od Birnbaum cały rok

Spadek: Do Birbaum 12 %o do Kotschach 8 %o
Wodowskaz:
16 km Maria Luggau :min 50cm, optymalne 60-90 cm, powyżej 100 cm niebezpiecznie.
45 km, most drogi B 110 pomiędzy Kotschach i Mauthen : min 220, MW 240,HW powyżej 260
Woda:

W górnym odcinku czysta, poniżej Feistritz zanieczyszczona

Drogi: Biegnie wzdłuż rzeki, ale do Kotschach dostępność tylko z mostów ,rzeka płynie w głębokiej dolinie
Biwakowanie:

Kemping w Kotschach.

 0,0  km

Źródła przy Wildkarleck, wys 2000 m.

12,0  km

Most Winkel-Hopfgarten, możliwość startu przy dobrym stanie wody, następnie odcinek uregulowanego koryta, ale wkrótce piękna WW II-III.

14,0  km

Untertillach , kolejna możliwość rozpoczęcia spływu, WW II-III.

16,0  km

Maria Luggau – wodowskaz, most drogowy ze stopniem, przed nim tablice ostrzegające. Stopień spływalny po wcześniejszym rozpoznaniu ,kolejne możliwe miejsce rozpoczęcie spływu. Gail wpływa stopniowo w głęboka dolinę.

20,0  km

most drogowy St. Lorenzen, droga z dala od rzeki aż do 78 km, dalej trudny wjazd do kanionu WW IV, możliwe przewrócone drzewa!!!

23,0 km

Most-kładka.

25,0 km

Most-kładka.

30,0 km

most drogowy z Birnbaum do Nostra, po prawej kamping, dalej aż do Kotschach WW II- III. Możliwość rozpoczęcia łatwiejszego odcinka Gail.

36,0 km

most po lewej St. Jacob.

40, km

most.

44,0 km

zapora przed Kotschach,po rozpoznaniu możliwe spłyniecie najlepiej po lewej . Wskazane jest tutaj zakończyć płyniecie. Miejsce to jest osiągalne samochodem, polną drogą od mostu w Kotschach-Mauthen. Z powodu możliwości uszkodzenia kajaka warto odcinek aż do 51km ominąć.

44,5 km

Ukośny spadek z ostrymi kamieniami i szynami. Przy niskiej wodzie możliwe spłyniecie. Następnie mały spływalny stopień.

45,0 km

Most Kotschach-Mauthen, wodowskaz. Wkrótce potem ukośny spadek wysoki na 2,5 m. Spływalny przy niskiej wodzie, przy wysokiej silna woda powrotna.

122,0 km Ujście do Drau na 222km.

Mój komentarz:

Gail spływaliśmy pod koniec czerwca 2002.Stan wody był średni i wynosił 235 i 225 w Kotschach-Mauthen ,ten ostatni odpowiadał 70 w Maria Luggau.
Najpierw płyneliśmy odcinek od mostu pomiędzy Birnbaum i Nostra do tamy przed Kotschach. Dojazd do mostu jest możliwy drogą prowadzącą na zachód z miejscowości Birnbaum głęboko w dół do rzeki i dalej do osady Nostra. Odcinek ten szczególnie w drugiej części jest zdecydowanie łatwiejszy. Dlatego wskazane jest jego płyniecie pierwszego dnia pobytu na Gail.

Pierwsza połowa odcinka to także wąwóz choć już znacznie szerszy i bardziej przejrzysty niż w górnym odcinku. Prąd poza kilkoma wyjątkami, też już nie jest taki szybki jak w górnym odcinku.

W drugiej części Gail płynie większymi łukami w głęboko wciętej dolinie pomiędzy żwirowymi ławicami i pojedynczymi skalnymi ścianami. Znajdziemy tutaj jednak nie tylko miejsca zabawowe, ale i trudniejsze odcinki (np. silne odwoje pod mostem).

Płynięcie kończyliśmy się przy dużej żwirowej ławicy na prawej stronie rzeki, krótko przed tamą ,na zachód od Kotschach-Mauthen. Tama jest dobrze widoczna przed dopłynięciem. Można tam dojechać od mostu drogi B110 w górę prawym brzegiem rzeki albo z miejscowości Mauthen małą droga długości 1,5km.
Reasumując bardzo ładny fragment, piękny widokowo z nieco trudniejszymi fragmentami.Idealny na rozpływanie.

Wąwóz górnego Gail to prawdziwy klejnot rzek górskich Austrii zarówno pod względem krajobrazowym jak i technicznym. Rzeka biegnie daleko poniżej drogi, głęboko w niedostępnym skalno – leśnym wąwozie. Dostęp do rzeki jest możliwy tylko przy nielicznych przecinających rzekę mostach drogowych, przy czym zjazd nad rzekę samochodem zajmuje sporo czasu. Bardzo dobry i szczegółowy opis znajdziemy na www.kajaktour.de. My płynęliśmy odcinek od Maria Luggau do Birnbaum/Nostra.

Przy korzystnej wodzie można zaczynać już przy małym moście przy wsi Bichl.

 

Gail jest tu jeszcze względnie wąską rzeka z szybkim prądem czytelna wodą i dobrym spadkiem. Przy wysokiej wodzie koryto jest całkowicie wypełnione wodą i nie ma żadnych cofek.

Spadek pod mostem przy wodowskazie w Maria Luggau jest po rozpoznaniu w zasadzie zawsze przejezdny. W zależności od stanu wody należy uważać na silny odwój i cofkę po prawej stronie. Jeżeli rozpoczynamy w tym miejscu ,można także zaczynać płynięcie poniżej spadku.

 

Następnie Gail wpływa coraz głębiej do wąwozu. Napotykamy pierwsze spadki i szachownice z kamieni.

Na całym górnym odcinku Gail należy liczyć się (szczególnie za zakrętami) z takimi przeszkodami jak niespodziewane spadki, krzaki i drzewa. W zasadzie można trudniejsze miejsca rozpoznać wychylając się z kajaka lub wykorzystując do obserwacji liczne cofki.

Odcinek wąwozu jest naprawdę piękny warty wielokrotnego spływania.

Spotykamy także leżące drzewa, które jednakże do średniej wody włącznie są w porę widoczne i dobrze mogą zostać ominięte. Jako że niektóre drzewa leżą na zboczach i mogą w każdej chwili obsunąć się do rzeki trzeba być ciągle czujnym.Na szczęście nie było ich dużo.

Co ciekawe po wyjściu z wąwozu rzeka uspakaja się tylko na chwilę, a trudności techniczne wkrótce zwiększają się jeszcze bardziej. Ten odcinek Gail jest cały czas interesująca choć momentami może się wydawać, że zaraz stanie się łatwiejszy. Na końcu kilka minut przed mostem Birnbaum/Nostra pojawia się bardzo wąski przejazd w kształcie esownicy pomiędzy blokami skalnymi.

Moim zdaniem Gail to najpiękniejsza rzeka Austrii jaka pływaliśmy

Jedynym minusem jest to, że wystarczającą do płynięcia wodę ma tylko wiosną i wczesnym latem. W czerwcu 2005 chcieliśmy płynąć nim ponownie, ale wody było już za mało ( tylko 35 cm w Maria Luggau).

Przy wysokiej wodzie wąwóz stanowić może jednak śmiertelne niebezpieczeństwo i w żadnym wypadku nie można go lekceważyć.

Jadąc nad rzekę od strony Kotschach – Mauthen w kierunku Maria Luggau warto zatrzymać się na chwilę i obejrzeć stary młyn (dobrze widoczny z drogi) nad jednym z niewielkich dopływów Gailu.

Komentarze I Galeria I Rzeki