Kategorie

MORAVA

Górna Morava to klasyczny czeski potok o sporym stopniu trudności. Niestety dobra do pływania wodę ma tylko podczas topnienia śniegów

Opis wg. www.raft.cz)

Rzeka górska
Ujście do Dunaju

 

Morava jest największą rzeką Moraw.
Ma swoje źródła w okolicach Śnieżnika (1 380 m.n.p.m). W swej górnej części płynie z dużym spadkiem w pięknej wąskiej górskiej dolinie. Za Hanusovicami spadek zdecydowanie maleje, koryto rozszerza się a rzeka płynie przez bardziej zamieszkały rejon pomiędzy łąkami i polami. Powódź w 1997 r mocno zmieniła koryto górnego odcinka powyżej Hanusovic, niemniej większość zniszczonych mostów i jazów została odbudowana. Nie wpłynęło to w sposób istotny na zmianę charakteru rzeki.
Płyniecie górnego odcinka od Velkej Moravy do Hanusovic zajmuje kilka godzin.
Najwyższy fragment od chaty Viléminka jest dostępny przy bardzo wysokich stanach wody, w okresie topnienia śniegów.

Trudność i spadki :
chata Viléminka – Velká Morava 352.0 – 344.0 km WW III – IV 31,0 %o
Velká Morava – Hanusovice 344.0 – 328.0 km WW III- 14,0 %o
Hanusovice – ujście Desné 328.0 – 301.0 km WW I (II)  4,6 %o
Spływalność:

Wiosną albo po obfitych deszczach, od Hanusovic do lata.

Wodowskaz:
Vlaske Górny odcinek powyżej Hanusovic min. 170 cm
Raskov Dolny odcinek od Hanusovic min. 90 cm
Niebezpeczeństwa: Jazy i drzewa szczególnie na najwyższym wąskim odcinku
Punkty rozpoczęcia i zakończenia : Velká Morava 344, Malá Morava 336.8, Hanusovice 328.1, Ruda 315.2, Postřelmov 301.5
352.0 km chata Vileminka (870 m n.p.m.), wąskie koryto 3-4m, należy wcześniej obejrzeć , gdyż istnieje niebezpieczeństwo spotkania powalonych drzew w rzece!!!
351.0 km drogi lokalnej ,po prawej chata Pod Vodopády , dalej po prawej dopływ
350.0 km po prawej ujście potoku Kopřivák (800 m n.p.m.)
348.5 km początek trudniejszych miejsc, mamy walce i wąskie przejścia ,po prawej uchodzi Hluboký potok (około 760 m n.p.m.)
347.5 km po lewej uchodzi Kamenitý potok drogi lokalnej, łagodny spadek trudności
347.0 km wysoki 1.8 m za zakrętem -wcześniej obejrzeć, drogowy
346.5 km początek wsi , regulowane koryto, zatrzymanie się bardzo utrudnione(670 m n.p.m)
346.0 km drogi lokalnej,po prawej hotel Sneżník
345.5 km drogi lokalnej + 100m wysoki 2m w zakręcie (zatrzymanie się bardzo trudne, duży odwój) – koniecznie obejrzeć !! + 100m kamienisty stopień wysoki na 1.5m środkiem, dalej kilka , w rzece mogą leżeć drzewa
344.0 km drogowy Velka Morava (620 m.n.p.m) wysoki 1.5 m – przy WW obejrzeć z brzegu, koniec wsi , dalej kilka stopni
343.5 km drogowy + 500m uchodzi Mlýnský potok
342.5 km wysoki 0.9 m uszkodzony po lewej
341.3 km kolejowy, stopnie z odwojami
339.7 km uszkodzony – sterczące stalowe elementy !!
338.2 km drogowy Horní Hedeč, po prawej Pod Mlýnem
337.4 km drogowy
336.9 km wysoki 0.5m !! odwój , kanał po prawej + 50m uchodzi Malá Morava
336.8 km drogowy , 1 km w lewo Malá Morava , dalej kilka stopni o wysokości do 0.5 m z odwojami.
336.2 km kolejowy, niski !! drogi lokalnej, w prawo Podlesí + 50m wysokość jest zmienna – aż do 2m (jaz jest regulowany belkami w zależności od potrzeb miejscowego tartaku )
335.4 km drogowy,2km w prawo Podlesí
334.1 km kolejowy
333.7 km kolejowy
333.2 km drogi lokalnej + 100m wysoki 1.2m , pod jazem są kamienie !! – trudne do rozpoznania,
332.1 km drogowy
331.9 km drogowy Vlaské zabudowania po obu stronach rzeki,
331.3 km drogowy,wodowskaz
330.9 km most drogi lokalnej
330.6 km drogowy
329.9 km drogi lokalnej – niski
329.8 km kolejowy, po lewej uchodzi Krupá, wysoki 3.5 m X !! kanał po lewej + 100m Hanusovice po lewej
328.5 km drogowy, początek regulowanego brzegu po obu stronach rzeki na długości 400m
328.1 km drogi krajowej[292] i kolejowy lini [369], Hanusovice po obu stronach rzeki
327.9 km po lewej uchodzi Branná + 300m dla pieszych Hanusovice 400m w prawo
326.6 km drogi krajowej [369] kolejowy lini [290]
326.4 km dla pieszych drogowy
325.8 km drogi lokalnej Hanusovice-Holba 100m po lewej
322.8 km dla pieszych, po prawej wodoskaz , Raskov po lewej
321.7 km Raskov po prawej + 700m drogowy, Bohdíkov po lewej, brzegi regulowane
320.6 km kolejowy
320.4 km wysoki 1.8 m z kamieni !! , Dolní Bohdíkov po lewej
319.9 km drogi lokalnej
318.7 km drogi lokalnej Bohdíkov Komnátky po prawej
317.8 km drogowy Aloisov
316.9 km wysoki 2.0 m X !! – bardzo niebezpieczny nawet przy małej wodzie – przed koroną jazu są na całej długości przepusty. Było już kilka przypadków śmiertelnych spowodowanych wciągnięciem i zaklinowaniem pod jazem.
316.5 km drogowy, stopień
315.5 km jez wysoki 1.9 m , po prawej kanał na długości 200m Ruda nad Moravou vp
315.4 km drogowy Ruda nad Moravou po prawej + 200m kolejowy
314.2 km drogowy wysoki 1.2m kanały i po prawej i po lewej vl Bartoňov 100m po lewej, po prawej Bartoňov
312.0 km !!! wysoki 1.3 m + 200m drogowy ,po prawej Klasterec
310.0 km drogowy ,po lewej Bohumin
307.4 km !!! wysoki 2.5 m ,kanał po lewej.100 m w lewo linia kolejowa
307.0 km drogowy Bludov,1 km w lewo Chromec
305.5 km !!! wysoki 0.7 m , kanał po lewej
304.0 km drogowy
302.4 km kolejowy
301.5 km drogowy, Postrelmov
301.0 km po lewej uchodzi Desna ( 272 m.n.m. ) + 600m dla pieszych, KONIEC ODCINKA GÓRSKIEGO

 

Mój komentarz:

Górna Morava to mój ulubiony czeski potok.Ostatni raz spływaliśmy nią na początku maja 2003 r przy niskim stanie wody. Okoliczne rzeki nie miały już wody , ale Moravą jeszcze dało sie płynąć.

Standardowo zaczynaliśmy przy moście drogowym w kierunku Podlesi, przy placu składowym tartaku.W tym miejscu rzeka płynie już w wąskiej dolinie a towarzyszy jej jedynie szosa i linia kolejowa.

Jeżeli stan wody na to pozwala można zacząć jeszcze wyżej w Małej lub Velkej Moravie. Należy jednak pamiętać, iż około kilometr powyżej opisanego miejsca startu mamy bardzo nieprzyjemny jaz spiętrzający wodę dla potrzeb tartaku.

Wkrótce potem zaczyna się najpiękniejszy przełomowy odcinek rzeki. Wąskie kamieniste koryto , zakręty i spadki oferują pyszną zabawę szczególnie przy wyższych stanach wody. Rzeka aż do ujścia Krupy zachowuje prawie pierwotny charakter.

Wyjątek stanowi jaz na 333.1, pod którym mamy trudne do rozpoznania kamienie. Przy niskim stanie wody za jazem mocno rzucało w lewo.

Zaraz za ujściem Krupy mamy wysoki na 3.5 m jaz wymagający obnoszenia.Obnoszenie jest dość niewygodne a następujący potem odcinek do Hanusovic nie oferuje już specjalnych atrakcji. Dlatego najlepiej spływ zakończyć przed jazem wpływając kilkadziesiąt metrów pod niezbyt już w tym miejscu szybki prąd rzeki Krupy.

Odcinek za Hanusovicami ma wystarczającą wodę nawet do lata, ale nie przedstawia już istotnych trudności. Jest dość szeroko i łatwo, zwiększoną uwagę należy zachować jedynie w rejonie jazów. Można go więc traktować jedynie jako „wariant awaryjny”, gdy nie dopisze woda.

Reasumujac, Górna Morava to klasyczny czeski potok o sporym stopniu trudności.

Dla osób szukajacych mocnych wrażeń ciekawy będzie też najwyższy odcinek powyżej Velkej Moravy.Wymaga on jednak wcześniejszego rozpoznania ze względu na możliwe drzewa przegradzające koryto. W słoneczne wiosenne dni charakterystyczne dla tego odcinka są duże dzienne wzrosty poziomu wody zasilanej topniejącym śniegiem. Ten odcinek przeznaczony jest dla dobrych kajakarzy i krótkich (max 3m ) łodzi.

Jako że Morava jest zasilana z relatywnie wysokiego masywu Śnieżnika ,dobrą wodę do płynięcia spotkamy jeszcze na początku maja. Gorąco polecam.

Komentarze I Galeria I Rzeki