VERDON środkowy

Verdon za Castellane jest piękną widokowo ale niezbyt trudną rzeką.Daje jednak przedsmak tego co można zobaczyć w Wielkim Wąwozie

opis wg www.kajaktour.de

Verdon to rzeka o wielu wspaniałych obliczach, oferuje monumentalne wąwozy, piękne zalesione doliny, a czasami tylko szerokie żwirowe koryto . Kulminacją tego wszystkiego jest naturalnie dziki i piękny `Grand Canyon du Verdon´.

Jest to jeden z najdłuższych , najgłębszych i najpiękniejszych kanionów w Europie. Ten 45 km długości wąwóz został wyżłobiony w wapiennych skałach w okresie Kredy. Jego strome , blisko siebie położone i dochodzących do 700 m wysokości ściany robią kolosalne wrażenie.

Ze względu na występujące w kulminacyjnym fragmencie kanionu syfony nie jest on odwiedzany przez kajakarzy tak często. Ale przepłyniecie kanionu pozostaje na długo w pamięci . Jest to coś czego każdy kajakarz górski winien doznać chociaż raz w życiu.

Ale inne fragmenty rzeki oferują także interesującą wodę, piękny krajobraz, a nawet odcinki w kanionach. W środkowym fragmencie rzeki można spłynąć nawet kilka kilometrów początkowym łatwiejszym fragmentem Grand Canyon – jest to tzw.„Precanion”.

Rzeka znajduje się ok. 70 km w linii prostej na północny zachód od Nicei. Ma swe źródła w górach na wysokości ok. 2800 m .Od wsi Allos w swym górnym biegu oferuje prawie 40 km trudnej i średnio trudnej wody by na końcu wpaść do dwóch dużych jezior zaporowych. Stąd wypływ wody jest regulowany. Od miejscowości Castellane, leżącej kilka kilometrów poniżej dolnej zapory, zaczyna się środkowy bieg rzeki. Pierwsze 20 km oferuje lekką i średnio trudna wodę. Potem następuje kulminacyjne 25 km „Wielkiego Kanionu Verdon „ za którym mamy kolejne jezioro zaporowe. Po następnych 70 km Verdon wpływa do Durance..

Od środkowego biegu, tj. poniżej Castellane, ilość normalnie spuszczanej wody z zapory szczególnie w miesiącach letnich jest niewystarczająca do płynięcia. Właściwa woda spuszczana jest nieregularnie a informacje o tym najlepiej uzyskać od firm raftingowych (www.rafting-castellane.com, www.aboard-rafting.com).

Oczywiście nie ma gwarancji, że prognozowana ilość wody rzeczywiście zostanie uwolniona .

Optymalną ilość wody do spłynięcia Wąwozu Verdon to 15-18 m3/s. Należy przy tym unikać spływania wąwozu podczas opadów deszczu

OdcinekCastellane – Pont de Carajuan
Długość i trudność14,9 km WW I-II (IV-, III)
Kilometraż wg DKVkm 66 – km 80,9
Spływalnośćprawie cały rok

Jedno do trzech  ciekawych miejsc dość  łatwy i ciekawy widokowo odcinek.

Zazwyczaj trasa kajakowa zaczyna się w Castellane. Tutaj  można zaparkować na obrzeżach miasta przy moście N 85 na parkingu  położonym  przy lewym brzegu rzeki  ( N 43 ° 50 ’43’ ’, E 06 ° 30′ 52 ’ ’ ) i  stad rozpocząć  płyniecie .

Najpierw mamy tor slalomowy składający się z kilku   bloków skalnych   na którego końcu mamy  sztucznie utworzoną , stromą i dość mocną falę  (patrz zdjęcie poniżej; WW III ).

Po tym wstępie trudności są umiarkowane (WW I-II) Rzeka płynie łagodnymi zakrętami  przez szeroką dolinę. Co jakiś czas pojawiają się  żwirowe brzegi. W tle mamy piękny górski krajobraz towarzyszący rzece.  Kilometry mijają bez większych emocji.

Pierwszy most drogowy pojawia się po około 6,5 kilometra. Tutaj góry zbliżają się do rzeki. Powstaje pierwszy, ale już okazały  odcinek wąwozu.

Niecały kilometr za mostem następuje najtrudniejszy punkt na tym odcinku („ Barre Saint-Jean ”; WW IV ). Mamy tu  duże głazy leżące w nurcie  a za nimi wodę powrotną

Przepłyniecie tego odcinka przypomina slalom. Warto obejrzeć to miejsce z drogi  D 952

Niedługo potem wąwóz ponownie się otwiera. Verdon przepływa teraz przez wąską leśną dolinę.

5,5 kilometra za poprzednim trudnym odcinkiem jest kolejne zablokowane przejście (patrz zdjęcie poniżej; WW III). Droga przejęcia  z daleka  nie jest widoczna, ale można ją zobaczyć z bliższej odległości.  W razie potrzeby można to miejsce  obnieść  prawym brzegiem

Niedługo potem mijamy kolejny most drogowy. Za mostem  otwiera się zalesiona dolina, trudności na rzece maleją.

Wkrótce  widoczna staje się kładka dla pieszych, przy której  płyniecie można  zakończyć na lewym lub prawym brzegu przy  jednym z żwirowych nasypów. Nad prawym brzegiem przebiega droga D 952. Na tej drodze znajduje się pewna liczba miejsc parkingowych ( N 43 ° 47 ’31 „, E 06 ° 25 ’56” ). W weekendy, latem i przy ładnej pogodzie znalezienie wolnego miejsca parkingowego w pobliżu kładki może być jednak  trudne.

Uwaga: Wszystkie zdjęcia i informacje pochodzą z 23.04.2009 r. W tym dniu poziom wody  był znacznie wyższy od średniej, przepływ  wynosił 40 m3 / sek. Wszystko było spływalne. Oceny trudności WW odnoszą się do średnich poziomów wody

OdcinekPont de Carajuan – Point Sublime
Długość i trudność3,9 km WW II-III
Kilometraż wg DKVkm 80,9 – km 84,8
Spływalnośćprawie cały rok

Płyniecie  można oczywiście kontynuować.

Nawet jeśli nie chcesz lub nie możesz spłynąć  całego „Grand Canyon du Verdon ”, masz okazję poznać  pierwsze 4 kilometry tego  fantastycznego wąwozu.

Zaraz za kładką dla pieszych lub punktem wyjścia z poprzedniego odcinka potężne skalne ściany zbliżają  się do  rzeki.

Nawet jeśli nie ma tak trudnego fragmentu  jak na poprzednim odcinku , to  trudności  są zdecydowanie  wyższe niż  wcześniej  (WW II-III ). Oprócz krótkich odcinków silnego  nurtu  mamy  tez  mocne fale  i średnio  zblokowane  przejścia  pomiędzy głazami.

Widok z Point Sublime w górę rzeki.

Zejście na brzeg  w Point Sublime należy obejrzeć przed rozpoczęciem podróży. Pojazdy można zaparkować na długim pasie parkingowym przed Point Sublime ( N 43 ° 47 ’23 „, E 06 ° 23 ’45” ).

Od parkingu idziemy dobrze oznaczonym szlakiem turystycznym ok 100 metrów w dół do rzeki. Po nieco ponad połowie zejścia trzeba zejść  z  właściwego szlaku turystycznego na ścieżkę prowadzącą   w górę rzeki. Prowadzi ona  do ujścia małego  strumienia Baou dopływającego do  Verdon.

Wycieczkę trzeba  zakończyć u ujścia potoku  co nie  zawsze jest  łatwe ze wzgledu na nagromadzenie dryfującego drewna. Nie ma tez wyraźnej cofki w której można by się zatrzymać (patrz rysunek poniżej).

Jeśli  nie uda  się wylądować  tutaj , trzeba przepłynąć  po ciężkiej, stromej i długiej fali (WW IV +) w wąskim przejściu  pomiędzy głazem a sianą skalną. W takim przypadku płynięcie można zakończyć bezpośrednio przy szlaku turystycznym, który początkowo biegnie przy prawym brzegu rzeki..

Uwaga: Wszystkie zdjęcia i informacje pochodzą z 23.04.2009 r. W tym dniu poziom wody  był znacznie wyższy od średniej, przepływ  wynosił 40 m3 / sek. Wszystko było spływalne. Oceny trudności WW odnoszą się do średnich poziomów wody
Mój komentarz  :   wkrótce….