Kategorie

VORDERHEIN górny

nie jest z pewnością tak piękny widokowo jak Wąwóz Flimsers poniżej llanz , ale pod względem atrakcji na wodzie jest co najmniej tak samo ciekawy.

Opis wg  www.kanubern.ch

Rzeka górska
Ujście do Renu


Vorderrhein wypływa z jeziora Toma we wschodniej części regionu Gotthard. pośród szczytów 3000 m wysokich gór. Woda całego odcinka do llanz wykorzystywana jest do napędu licznych elektrowni wodnych. Powódź z lata 1987 poczyniła znaczne szkody w krajobrazie rzeki I znacznie ja zmieniła szczególnie pomiędzy Compadials i Tavanasa, dlatego nie powinno się korzystać ze starszych przewodników kajakowych.

Najpiękniejszy i niewątpliwie najbardziej znany jest odcinek wąwozu Flimsers poniżej llanz. Za Reichenau Vorderhein i Hinterrhein łącza się i od tego miejsca mamy już rzekę Rhein (Ren)

Przy wystarczającej wodzie w okresie topnienia śniegów (maj-czerwiec) oraz po opadach deszczu można płynąć już powyżej Disentis przy ujściu Medelserrheins. Także latem powyżej małej elektrowni Pardomat jest wystarczająca ilość wody aby płynąć do elektrowni Tavanasa Od uruchomienia w 1990 roku elektrowni „llanz-1” na odcinku rzeki poniżej Tavanasa, aż do ujścia wody z elektrowni Ilanz praktycznie nie ma wody. Możliwość spływania jest okazjonalna. Wąwóz Flimsers od llanz jest przejezdny cały rok

Disentis do Compadials

Długość: 6,1 km
Spadek : 20%o
Trudność : WW III – IV
Wodowskaz:

brak – znajdujący sie w internecie wodowskaz w Ilanz zlokalizowany jest za wypływem z elektrowni i nie jest miarodajny dla odcinków powyżej.

 

  0,0 km

Pięknie położony kemping poniżej ujścia Medelserrheins po prawej. Korzystny punkt wsiadania przy wystarczającym stanie wody .Trudna częściowo zblokowana WW III .

  1,6 km

Most do Cavardiras poniżej Disentis.

  4,3 km

Most pomiędzy Madernal i Pardomat. Trudności wyraźnie maleją.

  4,8 km

Elektrownia z doprowadzeniem wody z Val Russein. Możliwy punkt rozpoczęcia. Dostęp do elektrowni jest jednak zamknięty . Dlatego lepiej wysiąść wcześniej przy moście pomiędzy Madernal i Pardomat i łódki przenieść do elektrowni.

  5,3 km

Bardzo trudne zablokowanie przy ujściu potoku z prawej. Jako ze niesie on corocznie przy dużej wodzie sporą ilość kamieni sytuacja ciągle się zmienia. (1990: WW IV-V). Na końcu mamy jeszcze piękne fale.

  6,1 km

Most powyżej Compadials (Strasse nach Laus). Korzystne miejsce wysiadania .


Compadials do elektrowni Tavanasa

Długość: 10,7 km
Spadek : 12%o
Trudność : WW III
Wodowskaz:

Na tym odcinku brak.Stan wody należy ocenić bezpośrednio w Compadials.

Stan niski :      w korycie rzeki widoczne liczne kamienie.
Stan średni :   w głównym nurcie widać tylko kilka bloków skalnych.
Stan wysoki :  koryto jest wypełnione na całej szerokości.

 

 0,0 km

Most powyżej Compadials (Strasse nach Laus). Umiarkowanie trudne, lekkie zblokowania ,piękne odcinki fal (WW III).

 0,9 km

Kolejny most przy Compadials. Trudności słabną.

 2,7 km

Most przy Surrhein (WW II).

 3,4 km

Ujście Somvixerrheins po prawej, żwirowe koryto. Przy końcu odcinka żwirowego koryta trudniejszy zblokowany odcinek z pięknymi falami (WW III). Dalej znowu łatwiej.

 5,2 km

Most przy domu straży pożarnej w Trun.

 6,8 km

Za wysokim obudowanym kamieniami brzegiem, po lewej znajduje się, idealnie położony dla kajakarzy, kemping w Trun. Stopień z bloków skalnych należy wcześniej obejrzeć, możliwe obnoszenie po lewej.

 7,8 km

Most drogowy poniżej Trun. Dłuższy odcinek fal o umiarkowanej trudności.

 9,9 km

Po dłuższym płaskim odcinku, spadek znowu się zwiększa, rzeka płynie przez szeroki kamienisty odcinek. Lekkie zablokowania i fale (WW III).

10,7 km

Nieprzejezdny jaz elektrowni Tavanasa. Wysiadać przy końcu odcinka fal. Następny odcinek jest prawie bez wody .


Tavanasa do Ilanz

Długość: 12,2 km
Spadek : 7%o
Trudność : WW II – III (WW III-IV)
Wodowskaz:

Na tym odcinku brak.

Od czasu wybudowania w 1990 elektrowni „llanz-1” prawie cała woda jest odprowadzana z rzeki, a jej powrót ma miejsce dopiero krótko przed llanz. Przejazd tego odcinka jest możliwy bardzo rzadko.

 

 0,0 km

Tavanasa. Miejsce startu osiąga się przez most do Brigels, potem w lewo w dól do rzeki.Jazda rozpoczyna się 300 m odcinkiem ze zablokowaniami (WW III-IV). Potem trudności maleją.

 0,8 km

Most drogowy poniżej Tavanasa. Za następnym zakrętem w lewo odcinek fal (WW II-III). Potem łatwe (WW I) z pojedynczymi miejscami (WW II).

 5,4 km

Most przy dworcu Waltensburg. Nadal łatwa woda.

 7,5 km

Zakryty drewniany most w Rueun. Po 400 m stopień z bloków skalnych.Dalej znowu łatwiej.

 8,4 km

Po zakręcie w prawo pojawiają się w nurcie liczne bloki skalne. Zaczyna się odcinek zablokowanych spadków z nurtem spychającym na prawo na podmyte bloki skalne. Silne fale (WW III-IV). Możliwość obniesienia po prawej.Potem mamy jeszcze stopień pod mostem. Dalej bez trudności.

11,4 km

Po lewej dopływ wody z elektrowni llanz.

12,2 km

Most drogowy w llanz. Najlepiej wysiadać po prawej ok. 400 m za mostem.

Mój komentarz:

Vorderrhein (zarówno górny odcinek jak i wąwóz Flims ) pływaliśmy po koniec czerwca 2006,przy wysokim średnim i średnim stanie wody na wodowskazie w Ilanz (przepływy wynosiły od 66 do 50 m3). Przekładało się to na średnią i niską wodę przy moście w Compadials.

Najwyższy odcinek Vorderrhein, powyżej ujścia Medelserrheins, to głęboko wcięty kanion o trudności powyżej WW IV mający wystarczającą wodę tylko w okresie topnienia śniegów lub po obfitych deszczach.

Po połączeniu z Medelserrheins rzeka płynie szybko w dość wąskiej stopniowo rozszerzającej się dolinie.

Niestety, mimo że wodowskaz w Ilanz wskazywał dobrą średnią wodę w tym miejscu było jej zdecydowanie za mało do płynięcia.

Praktycznie płyniecie było możliwe dopiero od kilometra 5,3 (liczone od ujścia Medelserrhein ) gdzie Vorderrhein przyjmuje po lewej zasobny w wodę dopływ. Niestety nie ma możliwości dojechania do tego miejsca samochodem.

Dlatego zaczynaliśmy jakieś 200m powyżej mostu w Compadials (6,1 km liczone od ujścia Medelserrheins). W tym miejscu można startować nawet przy niskiej średniej wodzie w Ilanz.

Następne 7 km, aż do zapory przy kempingu w Trun to bardzo ciekawa ,urozmaicona ale nie az tak trudna dzika woda o trudności nie przekraczającej ( przy średniej wodzie) WW III, bardzo dobra na rozpływanie i szlifowanie techniki. Najciekawsze jest pierwsze 5km do pierwszego mostu w Trun.

Sam jaz przy polu kempingowym (WW IV) jest możliwy do spłynięcia, po wcześniejszym rozpoznaniu.Im wyższy stan wody tym łatwiej przepłynąć przez rumowisko z kamieni, przy czym zawsze jest trochę loterii, w zależności od miejsca napłynięcia na jaz. Za jazem jest duża cofka, wiec w razie wywrotki grożą nam tylko obtłuczenia.

Dalszy odcinek oglądany z szosy nie zapowiadał specjalnych atrakcji, dlatego płyniecie kończyliśmy na kempingu, gdzie biwakowaliśmy. Jest to idealne miejsce, jeżeli chce się płynąć Vorderrhein i Glenner . Nie tak daleko jest też stąd do Hinterrhein , Furkareuss , Albuli i Landqart. Kemping, bardzo ładnie i kameralnie położony przy rzece, posiada bardzo ważne wyposażenie dla kajakarzy – krytą wiatę z wieszakami do suszenia odzieży. Ponadto oferował jak na Szwajcarię bardzo umiarkowany poziom cen (wszystkie opłaty dawały w przeliczeniu 5 euro na osobę za dzień) przy naprawdę dobrym standardzie.

Odcinek poniżej Tavanasa był prawie bez wody, ale dalej stopniowo jej przybywało.

Przy tym stanie wody ,płynięcie było możliwe dopiero od ujścia wody z elektrowni Tavanasa.Ale z tego miejsca jest sens startować jeżeli chce się spływać wąwóz Flims. Może to być miejsce alternatywne w stosunku do startu przy moście w Ilanz na Glenner .

Przy wyższej wodzie ,warto rozpocząć od mostu w Rueun.Mamy wtedy interesujące przejście WW III do IV. Także w tym przypadku należy je traktować jako prolog odcinka wąwozu Flims .

Reasumując , myśląc o płynięciu słynnego wąwozu Vorderrhein nie należy zapominać o górnym odcinku tej rzeki powyżej Trun. Nie jest on z pewnością tak piękny widokowo jak kanion, ale pod względem atrakcji na wodzie jest co najmniej tak samo ciekawy. Niewątpliwie wart jest odwiedzenia pod warunkiem, że mamy wystarczającą ilość wody.