Kategorie

ZDOBNICE

Zdobnice to klasyczny czeski potok , idealny na rozpoczęcie sezonu.

Opis wg www.raft.cz

Rzeka górska
Ujście do Divoke Orlice

Zdobnice ma swe źródła na wysokości 1029m n.p.m w okolicy Velke Destne w Górach Orlickich.W swej górnej części płynie przez rejon chroniony Orlickich Gór z dala od cywilizacji wśród pięknej przyrody. Płynie z dużym spadkiem w wąskim kamienistym korycie. Od ujścia dopływu Ricka (km 16.9) spadek się zmniejsza, ale spotyka się niepodziewane jazy, często bez możliwości wcześniejszego zatrzymania. Należy uważać na ostre kamienie za niektórymi jazami. Szybki i ciekawy jest też odcinek poniżej Slatiny, a także powyżej Vamberka, mimo że dolina rozszerza sie i wpływamy w bardziej zaludnione okolice.W przełomie „Piekło” przed Vamberkiem mamy kilka spadków i stopni.
Płyniecie górnego odcinka do Pecina zajmuje około 2 godzin, a z Pecina do Vamberka 2 do 3 godzin.

Trudność i spadki :          Zdobnice – Vamberk      26,0 – 2,8 km      WW II- III            15,0 %o

Vamberk – ujście             2.8 – 0.0 km        WW I- ZW           3,2 %o

 

Spływalność:     Tylko wiosną w okresie topnienia sniegów, albo po obfitych deszczach.

Wodowskaz:     Slatina

od Zdobnice      min. 105 cm

                                od Pecina            min. 90 cm

Trudność i spadki :
Zdobnice – Vamberk 26,0 – 2,8 km WW II- III 15,0 %o
Vamberk – ujście   2.8 – 0.0 km WW I- ZW  3,2 %o
Spływalność:

Tylko wiosną w okresie topnienia sniegów, albo po obfitych deszczach.

Wodowskaz:
Slatina od Zdobnice min. 105 cm
od Pecina min.  90 cm
Najciekawszy odcinek: Odcinek górny i fragment „Piekła” przed Vamberkiem
Niebezpeczeństwa: Zwalone drzewa i nieoczekiwane jazy w górnym odcinku
Punkty rozpoczęcia i zakończenia : Zdobnice 25.8, Pěčín 15.1, Slatina n.Z. 11.7, Pekelec 7.4, Vamberk 2.8
26.0 km

drogowy, Zdobnice, Parking po lewej W rezerwatach przyrody obowiązują ograniczenia dla PN Orlické hory + 200m stopień o wysokości 0.4 m !!

25.2 km drogi lokalnej
24.8 km wysoki 0.6 m !!
24.2 km drogi lokalnej
23.2 km 4x drogi lokalnej dla pieszych, niski !!!!! – należy wcześniej obejrzeć z drogi . Przy wysokiej wodzie nie można ani pod nim przepłynąć ani się przed nim zatrzymać.
21.4 km drogowy
20.3 km drogi lokalnej
19.5 km drogowy Bělá 1 km po prawej.
16.9 km po lewej ujście potoku Říčka
15.1 km drogowy Pěčín 1 km po lewej koniec ograniczeń w rezerwatach przyrody, PN Orlické hory
15.0 km o wysokości 1.5 m z kanałem po lewej stronie.
14.2 km dla pieszych, ujście Pěčínský potok. + 100m wysoki 1.2 m z kanałem po lewej stronie.
12.7 km wysoki 0.8 m kolejowy + 200m dla pieszych.
11.7 km drogowy Slatina nad Zdobnicí zabudowania po obu stronach rzeki.
11.6 km wodowskaz,dalej długi odcinek bystrzy
11.3 km wysoki 1.0 m !! Kanał po prawej.
10.8 km dla pieszych
  7.9 km Rybná nad Zdobnicí
  7.6 km wysoki 1.8 m z kanałem po lewej stronie.
  7.4 km drogi lokalnej Pekelec po lewej
  7.2 km 4x ze stopniami
  5.6 km kolejowy
  5.0 km wysokość 1.8 m X długi z kanałem po lewej stronie
  4.7 km drewniany drogi lokalnej
  3.7 km drogowy Peklo nad Zdobnicí pp prawej.
  2.9 km stopień wysokości 0.7 m !!
  2.8 km kolejowy wysoki 2.5 m X długi z kanałem po prawej , Vamberk
  2.7 km dla pieszych + 200m drogowy + 300m dla pieszych.
  2.1 km wysoki 2.5 m X długi z kanałem po lewej stronie, budowle regulacyjne !! Konieczne zatrzymanie przed jazem i przeniesienie aż do mostu na 1.8 km rzeki.
  1.8 km drogowy + 100m ze stopniem wysokości 0.8 m X !!
  0.2 km dla pieszych
  0.0 km ujście do Divoké Orlice na 21.7 km

Mój komentarz:

Odcinek od Pecina do Vamberka płynęliśmy na początku maja 1995 przy stanie wody 90cm na wodowskazie w Slatinie. Początkowo wody było mało szczególnie za jazem odprowadzającym część wody. Od Slatiny z wodą już nie było problemów.

Górny fragment rzeki powyżej Pecina, ma charakter szybkiego kamienistego potoku, wymagającego dobrej orientacji i techniki. Niestety możliwość jego spływania ogranicz się do okresu topnienia śniegów,a wiec przy normalnych warunkach góra do końca kwietnia.Co roku sytuacja na rzece może się zmieniać , dlatego trzeba uważać na powalone drzewa przegradzające nurt.

Zaczynaliśmy przy moście drogowym, około 2 km za Pecinem w kierunku na Rychnov n.Kneznou. Szosa opada serpentynami w dolinę rzeki, ale przy moście mamy dość dużo miejsca na wyładowanie sprzętu.

Występujące potem, aż do Slatiny jazy można pokonywać na rożne sposoby w zależności od stanu wody.

Przed Slatiną ilość wody wyraźnie wzrasta rozpoczynają się długie kamieniste bystrze i spadki.

Potem rzeka się nieco uspokaja aż do ostatniego przełomu w okolicach Pekla n.Zdobnice. Przełom ten zwany „Piekłem” jest dość krótki i umiarkowanie trudny( WW II+). Mamy tam kilka zwężeń, przyspieszeń nurtu i kamienistych bystrzy.

Reasumując, Zdobnice to klasyczny czeski potok , idealny na rozpoczęcie sezonu. Serdecznie polecam.